საქართველოს ტერიტორიაზე გასავრცელებლად დაშვებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების ეროვნული კატალოგი

კატალოგის ძირითადი ნაწილი
Cereals and Legume
Triticum aestivum L.
ხორბალი
საული 9
საქართველო
  • სელექციონერის უფლებით დაცული საქართველოს ტერიტორიაზე
არა
ინფორმაცია სელექციონერის შესახებ
გულნარა ჩხუტიაშვილი, პეტრე ნასყიდაშვილი, დავით ბედოშვილი, ირაკლი რეხვიაშვილი, ნონა სოხაშვილი, მირიან ჩოხელი
(32) 2 05 35 00
ინფორმაცია შემნარჩუნებლის შესახებ
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
(32) 2 05 35 00
ჯიშის აღწერა მოიცავს

© 2024 მცენარეთა ჯიშების ეროვნული კატალოგი.

Please publish modules in offcanvas position.